Cuối cùng thì sự kiện Đua Top THÁNG 8 đã đến hồi kết thúc và BQT rất vui mừng được thông báo những nhân vật thắng cuộc sau đây:
Click image for larger version. 

Name:	2015-09-01_090521.jpg 
Views:	158 
Size:	41.5 KB 
ID:	1092


Các bạn sẽ nhận được giải thưởng như sau:

TOP
Giải thưởng
TOP 1 1 SET Socket Full Ex +13 chưa khảm, tùy chọn chủng tộc.
Top 2 1 Wing 3 Full +11 tùy chọn chủng tộc.
Top 3 250.000 VND tiền trong tài khoản game.
4 - 5 100.000 VND tiền trong tài khoản game.

Chú ý:

  • Sau khi thông báo những nhân vật được thưởng đồ xin vui lòng liên hệ với BQT qua chức năng vChat trên website để nhận giải.
  • Nếu giải thưởng là tiền trong tài khoản game thì sẽ được trao ngay khi có thông báo này.