nguyên nhân của tất cả các cuộc ly hôn là do kết hôn