Như đã thông báo sự kiện tại: http://diendan.muhaokiet.com/showthr...4562#post28471

Sau đây BQT xin chúc mừng 5 nhân vật đã giết được sát thủ với những phần thưởng là 15 Vzen/Cre trong ngân hàng:  • Zero
  • HuyBiDu
  • Paradise
  • zHoangPhuc
  • khocvole

Phần thưởng sẽ được trao ngay khi có thông báo này.
Chúc các bạn chơi game vui vẻ!