Mình cần tìm công ty hợp tác trong dự án SEO cho đơn vị mình. dự án triển khai sau tháng 8

Một số chú ý :
- site : http://www.ađ.vn
- từ khóa : khoảng 50 từ
- Kpi bảo đảm : Top 3-7
- tính sổ : Thanh toán theo tiến độ KPI.
- Có quyền can thiệp Content trên website.
- Yêu cầu là doanh nghiệp để có thể tính sổ hóa đơn được

Bộ key word này đã SEO được 8 tháng trước đó nhưng tổ chức thuê làm ăn như cái mền.
tổ chức nào muốn hiệp tác hệ trọng mình : O934225O77 . Mình sẽ gửi bộ key word

- - - Updated - - -

Mình cần tìm công ty hiệp tác trong dự án SEO cho đơn vị mình. dự án khai triển sau tháng 6

Một số để ý :
- site : http://www.đứ.vn
- key word : khoảng 55 key word
- Kpi bảo đảm : Top 1-7
- tính sổ : Thanh toán theo tiến độ KPI.
- Có quyền biên tập ND trên website.
- đề nghị là công ty để có thể tính sổ hóa đơn được

Bộ key word này đã SEO được 3 tháng trước đó nhưng công ty thuê làm ăn như cái mền.
tổ chức nào muốn cộng tác liên hệ mình : O934225O77 . Mình sẽ gửi bộ từ khóa

- - - Updated - - -

Mình cần tìm tổ chức hiệp tác trong dự án SEO cho tổ chức mình. dự án khai triển sau tết âm lịch

Một số để ý :
- site : http://ức.vn
- key word : khoảng 75 từ
- Kpi cam kết : Top 3-9
- Thanh toán : Thanh toán theo tiến độ KPI.
- Có quyền can thiệp Content trên Site.
- y/c là tổ chức để có thể tính sổ hóa đơn được

Bộ key word này đã SEO được 5 tháng trước đó nhưng doanh nghiệp thuê làm ăn như cái mền.
công ty nào muốn hợp tác liên hệ mình : O934225O77 . Mình sẽ gửi bộ key word